Jak pomóc uchodźcom?

Aktualizacja: mar 5

Uchodźcy to ludzie, którzy opuścili kraj, w którym zamieszkiwali na stałe z powodu nadzwyczajnych okoliczności. Dostosowanie się do nowego środowiska jest dla nich bardzo trudne. Z tego powodu dla takich osób organizowane są kursy polskiego, pomoc w znalezieniu mieszkania, szkolenie w zakresie tworzenia CV w celu znalezienia pracy. Ponadto organizacja wydarzeń publicznych, w których mogą brać udział wszystkie osoby, niezależnie od statusu.


#pomócdlainnych #fundacja

4 wyświetlenia

+48 730 055 558

Sidorska 102, Biała Podlaska, 21-500,

Polska

©2020 Hand of Hope.