logo_bp24_odwrocone_JPG_edited.png

Regulamin konkursu “Bądź zdrowy” Fundacji Hand of Hope

 

         Konkurs plastyczny organizowany jest przez Fundację Hand of Hope z siedzibą przy ulicy Sidorskiej 102 w Białej Podlaskiej. W konkursie o tematyce zdrowotnej i profilaktyce zdrowia mogą wziąć udział dzieci i młodzież do lat 16 wraz z rodzicami. Ma on  na celu poszerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowia jak, zagospodarowanie wolnego czasu kreatywnością jak i rodzinną integrację. 

 

  1. Konkurs przeznaczony jest dla całych rodzin. Każda z grup uczestników może zgłosić do konkursu jedną pracę, wcześniej niepublikowaną. Pracę można wykonać w formacie nie większym niż A3, dowolną techniką (m.in. malarstwo, rysunek, wyklejanki, kolaże) przy użyciu materiałów znajdujących się w domu.

  2. Wykonaną pracę artystyczną należy sfotografować. Fotografię pracy w dobrej jakości należy przesłać na adres e-mail: f.handofhope@gmail.com lub na stronie fundacji na portalu Facebook https://www.facebook.com/f.handofhope pn. “Fundacja charytatywna Hand of Hope”. W treści wiadomości powinny znaleźć się także następujące informacje: imiona i nazwiska osób, które wykonały pracę, wiek dzieci biorących udział w konkursie oraz adres zamieszkania.

Warunki ogólne

 

Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy na stronie www.fhandofhope.com oraz stronie fundacji na Facebooku.

 

  1. Prace można nadsyłać od 27 marca 2020 roku. Ostateczny termin upływa dnia 12 kwietnia 2020 roku o godzinie 24. Prace dostarczone poza terminem lub niezgodne z tematem konkursu nie będą oceniane. 

 

Zasady przyznawania nagród

  1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. 

  2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

  3. Ogłoszenie wyników odbędzie się dnia 14 kwietnia 2020 roku za pośrednictwem strony internetowej fundacji jak i strony na portalu Facebook. 

  4. Przyznane zostaną trzy główne nagrody. Będą to nagrody rzeczowe oraz dyplomy. 

+48 730 055 558

Sidorska 102, Biała Podlaska, 21-500,

Polska

©2020 Hand of Hope.